Wiek Sfinksa

Jednym z najbardziej tajemniczych i zagadkowych monumentów na powierzchni naszej planety jest leżący na płaskowyżu Gizy Sfinks. Ta starożytna konstrukcja wzbudza kontrowersje od momentu jej odkrycia, bo nikt nie jest w stanie dać konkretnej odpowiedzi na to, kiedy ją stworzono. W egipskich starożytnych opisach nie ma ani słowa o tym, kto i kiedy go zbudował. Od tego czasu powstało wiele teorii na temat genezy i wieku Sfinksa. Najnowszą stworzyli dwaj ukraińscy naukowcy, którzy w konkluzji swojej pracy uznali, że Sfinksa ma 800 000 lat! (słownie: osiemset tysięcy lat!). Swoją pracę i wnioski zaprezentowali na Międzynarodowej Konferencji Geoarcheologii i Archeomineralogii. Autorami są Wiaczesław Maniczew i Aleksander Parhomienko – obaj z Narodowej Akademii Nauki Ukrainy.

Punktem wyjścia dla dwóch naukowców były prace Johna Anthonyego Westa i Roberta Schocha, którzy próbowali naruszyć beton ortodoksyjnej egiptologii wskazując na znacznie bardziej odległy w czasie początek cywilizacji egipskiej a także fizyczne ślady wodnej erozji widoczne na monumentach w Gizie. Maniczew i Parhomenoko napisali w swojej pracy:

“Problem z określeniem daty stworzenia konstrukcji Sinksa jest nadal aktualny mimo, że ustalano ją na przestrzeni długiego czasu. Podejście geologiczne w połączeniu z innymi metodami naukowymi pozwala na relatywnie konkretną odpowiedź na temat wieku Sfinksa. Przeprowadzone badania nad Sfinksem pozwalają stworzyć konkluzję na temat ważności roli wody z dużych akwenów wodnych, która częściowo zalała monument tworząc na jego pionowych ścianach powierzchnię abrazyjno-akumulacyjną.

Morfologia tych formacji jest analogiczna z podobnymi platformami abrazyjnymi tworzącymi się w morskich strefach przybrzeżnych. Genetyczne podobieństwo porównywanej erozji i geologicznej struktury a także kompozycji petrograficznej kompleksów skał osadowych prowadzi do wniosku, że decydującą przyczyną zniszczenia historycznego monumentu jest raczej energia falowa niż abrazja piaskowa w procesie eoliańskim. Duża ilość literatury geologicznej potwierdza fakt długotrwałego istnienia dużych, słodkowodnych jezior w okresach od Dolnego Pleistocenu do Holocenu. Jeziora te były rozłożone na terenie wzdłóż Nilu. Górna granica erozji na Sfinksie odpowiada poziomowi wody, który miał miejsce we wczesnym Pleistocenie. Sfinks stał już na płaskowyżu w Gizie w tych geologicznych czasach.”

sfinks3

Argumenty ukraińskich naukowców na temat wieku Sfinksa są mocne i wspierają poprzednie wnioski Schocha oparte na badaniach geologicznych i dotyczące wieku monumentu. Maniczew i Parhomienko skupiają się na zanikaniu bryły Sfinksa pomijając zniszczone erozją struktury w miejscu gdzie on stoi, które były studiowane wcześniej przez Schocha. Zwracają za to uwagę na falistą powierzchnię monumentu układającą się w zagadkowy wzór.

Akademiccy naukowcy mają wutłumaczenie istnienia głębokiego wcięcia w Sfinksie i uważają, że powstało ono w wyniku działania wiatru i piachu. Falistość powstała dlatego, że twardsza skała lepiej znosi abrazję a miększe poziomy bardziej byly podatne na erozję, tworząc puste przestrzenie.

Schoch

Wg Maniczewa i Parhomienki ten argument nie wyjaśnia dlaczego twarz Sfinksa nie posiada takich śladów. Nawiązując do argumentów Schocha, który mówił o długotrwałym deszczu 13 tys. lat p.n.e., ukraińscy naukowcy zgadzają się z nimi częściowo sugerując, że erozja Sfinksa miała miejsce wcześniej niż 13 tys. lat p.n.e. Górskie i przybrzeżne strefy Kaukazu i Krymu – które znają doskonale, mają również ślady erozji wywołanej przez wiatr, która różni się morfologicznie od śladów erozji na Sfinksie. Obaj uważają, że erozja wywołana wiatrem jest bardzo delikatna niezależnie od budowy geologicznej skały.

“W naszych wyprawach geologicznych w rozmaite góry i strefy littoralne Krymu i Kaukazu często obserwowaliśmy eoliańskie wietrzenie, którego morfologia różni się poważnie od wietrzenia obserwowanego na Sfinksie. Większość naturalnych form wietrzenia ma łagodny charakter, niezależnie od litologicznej kompozycji skały.

Nasze doświadczenie w badaniach naukowych geologii morskiego wybrzeża daje powód do stworzenia analogii ze Sfinksem i sugeruje inny mechanizm zniszczenia. Specjalista geolog, który pracuje na polu geomorfologii morskiego wybrzeża zna formy abrazji akumulacyjnej (“Morskaja Geomorfologija”, 1980). Mogą one być jedno lub wielopoziomowe. Ułożone są horyzontalnie do poziomu wody, jeśli brzeg tworzy pionowy klif. Szczególnie głębokie abrazje akumulacyjne tworzą się na stromych klifach tworząc stratę węglanych skał. Takie głęboko wcięte formy są dobrze znane nauce i zostały detalicznie zbadane na wybrzeżu Morza Czarnego, Kaukazu i Krymu (Popow, 1953; Zenkowicz, 1960). Model abrazyjno-akumulacyjnej formacji skały kaukazkiego fliszu został stworzony przez Popowa (1953, 162; Fig.3). W dynamice tworzenia się procesów takiej abrazji można wyszczególnić charakterystyczny moment, w którym energia fal jest skierowana na warstwę skały na poziomie wody. Poza tym tak sól jak i słodka woda może rozpuszczać skałę.”

Maniczew i Parhomienko sugerują nowy naturalny mechanizm, który jest w stanie wytłumaczyć sfalowaną powierzchnię Sfinksa. Mechanizmem jest uderzanie fal o skałę na wybrzeżu. Na przestrzeni tysięcy lat może powstać formacja jednego lub więcej zmarszczeń, co jest doskonale widoczne np na wybrzeżu Morza Czarnego. Proces, który działa poziomo stworzy zniszczenie i rozpad skały.

Obserwacja wżerów na Sfinksie sprawiła, że ukraińscy naukowcy doszli do wniosku, że wspanały monument mógł być pod wpływem warunków opisanych wyżej w kontekście zanurzenia w dużym akwenie wodnym a nie pod wpływem regularnych wylewów Nilu.

Maniczew i Parhomienko sugerują, że geologiczna kompozycja Sfinksa jest sekwencją warstw wapiennych przełożonych cienkimi warstwami gliny. Naukowcy wyjaśniają, że taka skała posiada inny stopień oporu wobec działania wody i jeśli miałaby powstać w wyniku jedynie abrazji poprzez piasek to można by było to odczytać ze straty określonej kompozycji litologicznej. Sugerują zatem, że abrazja na Sfinksie jest stworzona z wielu strat lub zajmuje część warstwy homogenicznej kompozycji.

sfinks2

Maniczew i Parhomienko są przekonani, że Sfinks musiał być zanurzony w wodzie przez długi czas i dla udowodnienia tej hipotezy powołują się na literaturę geologiczną badań płaskowyżu Gizy. Wg tych badań pod koniec Pliocenu (5.2-1.6 mln. lat temu) morska woda wdarła się w dolinę Nilu powoli zalewając całe to miejsce. Spowodowało to powstanie osadów jeziornych, które znajdują się 180 m powyżej obecnego poziomu Morza Śródziemnego. Poziom morza w kalabriańskiej fazie jest najbliżej widocznych dzisiaj abrazji na Sfinksie. Wysoki poziom wody powodował także wylewy Nilu i utrzymujące się długo akweny wodne. Miało to miejsce 800 000 lat temu.

Mamy tu więc dowody stojące w sprzeczności z konwencjonalną teorią zniszczenia spowodowanego przez wodę i piasek, którą krytykowali wcześniej West I Schoch. Przypomnieli oni, że na przestrzeni wielu wieków Sfinks leżał pod warstwą piasku i dlatego ani woda ani piasek nie mogły spowodować żadnych zniszczeń na jego strukturze.

Pedro_II_of_Brazil_in_Egypt_1871

Kiedy jednak Schoch wskazywał na działanie wody poprzez nieustający deszcz, ukraińscy geolodzy widzą efekt erozji spowodowany bezpośrednim kontaktem z otaczającymi Sfinksa wodami jeziora stworzonego w Pleistocenie. Oznacza to, że Sfinks jest jednym z najstarszych monumentów na powierzchni naszej planety, cofający drastycznie wstecz początki ludzkiej cywilizacji.

Niektórzy mogą twierdzić, że teoria ogłoszona przez Maniczewa i Parhomienkę jest ekstremalna bo umieszcza Sfinksa w czasach w których wg obecnego poziomu wiedzy nie było jeszcze ludzi. Idąc dalej, dwie megalityczne świątynie stojące przy Sfinksie, zostały zbudowane z tego samego kamienia, co oznacza, że na podstawie nowego datowania powstania Sfinksa one również powstały 800 000 lat temu. Oznacza to, że starożytna cywilizacja zamieszkiwala naszą planetę znacznie wcześniej niż współcześni naukowcy są zdolni zaakceptować.

na post: Ancient Code i Geoarchaeology and Archaeomineralogy (Eds. R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova). 2008. Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008 Sofia, Publishing House “St. Ivan Rilski”, Sofia

32 comments

 • Żadne tam 800 tys. lat! Geologia myli się w datowaniu i to poważnie. Wszechświat jest stary – to prawda (miliardy lat), ale życie na ziemi liczy sobie tylko dziesiątki tysięcy lat.
  Stara ziemia postarza wiek skamielin. Stąd wychodzą miliardy i miliony.

 • Wychodzę z założenia że przed Starożytnym Egiptem Faraonów była tam jeszcze jedna Starożytna Cywilizacja składająca się z kapłanów. Równoległa historii z czasów zatonięcia Atlantydy. Historia lubi się powtarzać i w związku z powyższym dzieje Starożytne nie są jeszcze do końca wyjaśnione i nie są podane do wiadomości społeczeństw. Tym samym dusimy się w niepewności, nie mamy czym oddychać ani nie mamy prawa do samorealizacji. Spojrzenie w przyszłość ogranicza przeszłość i brak pewnych faktów na temat Starożytności.

  • Dlaczego kapłanów? Zorganizowana religia i kapłani to twór kilku ostatnich tysięcy lat. Działali jednak niezwykle skutecznie bo nie potrafimy sobie wyobrazić bez nich życia. Jeśli ktoś odkopie nieznaną budowlę od razu nazywana jest świątnią, Jeśli jakąś rzeźbę natychmiast jest to bóg, bożek, idol, przedmiot kultu. Nie potrafimy też wyobrazić sobie zaawansowanej cywilizacji bez technologii podobnej do naszej. Co ciekawe – jeśli nawet pokusić się o taką próbę, to nie wzbudza to większego zainteresowania. Wszystko zamyka sie w tej samej logice, dlatego tajemnica zaginionej cywilizacji wydaje się być bezpieczna.

   • Na wikipedi mało jest informacji na temat mumii Hekator. Co nie oznacza że ta akurat mumia była kapłanem. To tylko jak pan mówi moje przypuszczenia. I jeszcze Hekate. Co prawda była ona uwzględniona w Starożytnej Grecji ale czy nie ma zbieżności pomiędzy tymi dwoma imionami? Czy jej korzenie nie mogły pochodzić ze Starożytnej cywilizacji jeszcze przed Starożytnym Egiptem na tych terenach? Nie będziemy wiedzieli o tym jeśli nie odkryjemy co jest w komorach usytuowanych pod Sfinksem.

 • I jeszcze jedno – czy zewnętrzna strona jest taka sama jak wewnętrzna strona Sfinksa? Przecież dowiedziono że Sfinks był wielokrotnie „renowowany” a nie jedynie konserwowany. Dosztukowali posąg Sfinksa lub jak niektórzy uważają wręcz zmieniony został jego wizerunek szczególnie głowy. Tego nie można nazwać konserwacją.

 • Piaskowiec czy lita skała wapienna w porządku. Ale czy przebadano spoinę tej architektury tj. chodzi mi tutaj wyłącznie o Sfinksa?

 • Nie wiem czy ta drewniana statua jest dwa razy starsza od najstarszych piramid i sfinksa. Dzis wielu naukowcow szacuje wiek sfinksa o niektorych piramid na 10 i pol tysiaca lat.

 • Czy będzie kontynułacja?

 • Ta teoria została sformułowana w 2008r. Ciekawe. Świat nauki ją zignorował, ale jeszcze bardziej ciekawe jest to, że nie słyszałem żeby nawet nieakademicy opierali się na niej, czy w ogóle o niej wspominali. Czyżby nawet dla nich jest zbyt…radykalna?

 • Panowie, wg mnie, jeżeli ktoś podaje datę 800.000 to nie DZIWMY SIĘ, że komuś taka data wydaje się szalona i próbuje wszelkimi sposobami ją zrozumieć. Nie ma w tym nic złego. Próbujemy dyskutować, zastanawiać się.
  Chris, nie dziw się nam: te podstawowe fakty, o których mówimy to też np święcie objawiona prawda o tym, że w piramidach chowano Faraonów. To wg akademii podstawowy fakt.
  Że nie ma starszych megalitów niż Wielka Piramida w Gizie to też podstawowy fakt, wg akademii, takie słowa wygłosił Zahi Hawass, i to wygłosił w momencie, kiedy Gobekli Tepe było znane już od dwóch dekad.
  Nie stawiam hipotez, nie mam ambicji ich stawiać, bo znam swoje ułomności i braki. Nie jestem badaczem i nie roszczę sobie prawa do tego, dlatego pytanie o budowę Sfinksa jest całkiem zasadne, bo nie chodzi tu mi (czy też nam, o ile mogę tak powiedzieć bo czuję, że z Sir Artoriasem, mamy zbliżone wątpliwości) o obalenie sensacyjnych ustaleń Ukraińców, tylko o dyskusję, ciekawość, próbę zrozumienia.

  Jeżeli Sfinks to rzeźba, jeżeli został wykuty to ustalenia tych badaczy zaskakują a wnioski moje są takie:

  – nauka ma problem. Metoda naukowa ma problem, bo widzimy tu dowody naukowe akademii mówiące jedno i RÓWNOPRAWNE dowody NAUKOWE badaczy w Ukrainy, mówiące coś zgoła innego. Pytanie brzmi: jak mamy się w tym odnaleźć my, zwykli ludzie, pasjonaci historii?
  Obie grupy dowodów powstały na gruncie nauki. Obie grupy się wykluczają wzajemnie. Jedna jest prawdziwa. I co teraz?

  – wiadomo, że tzw świątynie sfinksa postawiono z bloków urobku skalnego wokół Sfinksa. Jeżeli tak, to bloki z których ją postawiono powinny wykazywać stopień zerodowania podobny do tego co widzimy na korpusie postumentu. Czy tak jest? Z tego co widać na materiałach filmowych i zdjęciowych- tak! Byłoby to więc potwierdzeniem teorii.

  • Z tego co ja widzę np, to owszem widać ślady na kamieniach ze świątyni,ale wyglądają one bardzo blado przy tym co widzimy na Sfinksie, no ale to może wynikać z tego,że świątynia była pod wodą dopóki jej poziom nie zmalał. Bo jeżeli dobrze rozumiem,to każdy z pionowych wcięć na Sfinksie pojawiał się wtedy kiedy poziom wody opadał,aż opadł to tego co widzimy na tych kamieniach ze świątyni,a potem ostatni raz poniżej ich i dlatego na kamieniach mamy tylko jeden poziom takiego wrażu 🙂 ( a może więcej ale są mniej widoczne)

   • *poziomych wcięć na Sfinksie

    • Pionowe wcięcia były wg Schocha efektem padającego, długotrwałego deszczu. Poziome, to wg Maniczewa i tego drugiego faceta efekt fal uderzających o postument. Obie hipotezy nie wykluczają się, o ile uznamy, że Sfinks ma te 800.000 lat: najpierw rzeźbiły go fale, potem do głosu doszły opady (min. 7.000 p.n.e.)

     • Wg Sumerów bogowie Anunna w liczbie ok. 665 osobników przybyli na Ziemię ok. 450 tys. lat temu i założyli najstarszą cywilizację „bogów”…no i stworzyli ludzi jako swoich niewolników. Ze starożytnych źródeł egipskich można wnioskować że Sfinks może mieć, góra 12,5 tys lat. „Naukowcy” nie traktują poważnie starożytnych źródeł pisanych i uważają to jako mity bo myślą że tak jak dzisiaj każda informacja to manipulacja i propaganda.Sumerowie wyraźnie podkreślali że ich zapisy są pod dyktando bogów. Wg tych niby mitów znaleziono przecież Troję,Sodomę i Gomorę…

 • Panowie – jestem zdumiony waszym tokiem rozumowania. Nie jest ważne czy łapa czy głowa czy jakaś inna część ciała Sfinksa. Ważne jest, że na gruncie naukowym, akceptowanym w całym akademickim świecie da się udowodnić , że taki obiekt jak Sfinks jest znacznie starszy niż ludzka cywilizacja! Myślę, że zachodni egiptolodzy nadal siedzą w osłupieniu i nie wiedzą co powiedzieć. Obaj Ukraińcy pobili ich – ich własną bronią, sami będąc solidnymi naukowcami z odpowiednim stażem. Do tego dochodzi jeszcze to, że te 800 tys. lat to ocena konserwatywna i mocno naciągana w dół. Żeby doszło do takiej abrazji powierzchni skały stojącej w wodzie potrzeba od 5.2 do 1.6 mln lat 🙂 Co mogło się dziać na Ziemi w tamtych czasach – a może lepiej zapytać co działo się wokół niej. W starej Atlantydzie rozpisywałem się na temat wojny kosmicznej w baaaardzo zamierzchłej przeszłości naszego układu słonecznego. Miała ona miejsce jakieś 3.5 mln lat temu co idealnie pasuje do okresu stworzenia i podtopienia Sfinksa. Allan Alford, autor książek próbujących jakoś ułożyć tą najstarszą historię Ziemi uznał,że w Egipcie można odnotować trzy zasadnicze ery. Pierwsza i najstarsza to ta, z której pochodzi Wielka Piramida. W drugiej erze zbudowano kolejną piramidę i Sfinksa a także kilka okolicznych świątyń. trzecia era to ta, którą dziś określamy starożytnym Egiptem. Niczego nie da się tu udowodnić z całą pewnością , ale i nie ma takiej potrzeby, bo wyraźnie widać, że w obecnym obrazku coraz więcej elementów przestaje do siebie pasować i takie badania jakie zrobili Maniczew i Parhomienko piszą kolejny rozdział naszej zagubionej historii.

  • No,ale Chris jak możesz pisać że to bez znaczenia , jak to co zbadali Ukraińcy to skała wapienna. Pytaniem jest,czy to naturalna formacja,która tam była kiedy przyszli Egipcjanie czy nie. Bez tej wiedzy nie można stawiać argumentów o stworzeniu Sfinksa 2 miliony lat temu. Szukałem już w różnych źródłach informacji na ten temat i nie znalazłem nic. Nie ma słowa o tym czy ktoś kuł w tej skale,czy nie.

   • Sfinksa wykuto z litej skały wapiennej. Cała, ogromna przestrzeń dookoła monumentu jest wykuta. Nie zaadaptowano żadnej naturalnie wystającej struktury czy skały. Oryginalny poziom skały w tym miejscu kończył się powyżej głowy Sfinksa. Z urobku w tym gigantycznym kamieniołomie zbudowano kilka świątyń. To są podstawowe fakty…. Jeśli nie da się ich znaleźć jak można snuć teorie na temat powstania Sfinksa????
    To dlatego Sfinks tworzy tak wiele kontrowersji, bo jest wczesnym monumentem, który powstał ( wg akademików) kiedy cywilizacja starożytnego dopiero raczkowała… I zbudowali coś takiego za pomocą młoteczków, meselków i paru lin?

    • 🙁 Naprawdę próbowałem znaleźć coś na temat tego jak został wyrzeźbiony,ale na każdej polskojęzycznej stronie są ciągle te same informacje, nie ma jednego słowa o tym o czym napisałeś , Dlatego wysnułem taki wniosek. Jeżeli jest tak jak piszesz to chyba bardziej zdumiewające od mojej niewiedzy jest brak akceptacji naukowych faktów przez resztę naukowe świata. Zdumiewające jest też to, że świątynie z tego całego urobku nie są zniszczone w tym samym stopniu co Sfinks.

     • No to w takiej sytuacji….. podsunąłeś mi interesujący temat na jakąś większą pozycję 🙂
      Dzięki Sir_Artorias!
      🙂

    • moim zdanem cala ta ” Egipska Cywilizacja ” to sciema . Zakladajac ze rozwinieta juz cywilizacja w Egipcie trwala okolo 3500 lat to co owa cywilizacja osiagnela ? Gdyby na terenie Europy cywilizacja rozwijala sie w takim tepie to dalej najlepszym srodkiem transportu bylyby konie a do kontaktu na odleglosc stosowalibysmy bebny . Jakie wynalazki powstaly w czasach faranow ? Przeciez przez 3500 lat nie wymyslono nawet mlotka do obrabiania kamienia ( za naszymi egiptologami ) czyli calkowite uwstecznienie bo ponoc zbudowano piramidy a potem zapomniano jak to sie robi 😉 ile to jest 3500 lat ? to z jednej strony kropla w czasie zycia ziemi a z drugiej czas od 1000 lat przed nasza era fo roku panskiego 2500 czyli za jakies 480 lat . co osiagnieto na swiecie przez okres od 1000 lat przed nasza era do teraz ? Latamy w kosmos i mamy internet co daje mozliwosc czytania Nowej Atlantydy a do czego doszedl Egipt w czasie o blisko 500 lat dluzszym ? Mysle ze jezeli znajdziemy odpowiedz na dziwna stagnacje egipskiej cywilizacji da nam to wiele odpowiedzi

     • Zakladając, że przed Sumerm i Egipcjanami niczego nie było, to osiągnięcia tych pierwszych poważnych cywilizacji są czymś niezwykłym! Przed nimi człowiek przez ponad 200 tys lat łazil w tę z i z powrotem jak antylopy gnu w Serengeti wydlubując z ziemi dzdzownice i zabijając od czasu do czasu jakieś większe zwierzę.. Nieoczekiwanie ktoś odważyl sie zostać w jednym miejscu i wręcz z niczego stworzył doskonale działającą infriatrukturę, miasta, komunikacje, astronomię, niezwykle rozwiniętą chemię, medycynę, prawo. i pewnie niejednym nas jeszcze zaskoczy. Kosmos i internet to kwestia ostatnich stu lat, kiedy swiat dokonal jakościowego skoku. Ten skok z ktorego jesteśmy tak dumni okazuje się być gałęzią na ktorej siedzimy, ktorą zaczynamy wspólnie odcinać – i idzie nam to znakomicie. Czy nasza cywilizacja przetrwa dłużej niż prymitywne wg ciebie państwo faraonów? mam pewne obawy…

      • Nie twierdzilem ze panstwo faraonow bylo prymitywne. Twierdze ze bylo calkowicie „zmumifikowane ” a od pewnego momentu nastapilo uwstecznienie. Jezeli zbudowano piramidy a potem zapomniano jak to sie robi bo przeciez nie widac postepu. Moim zdaniem usiluje sie nam wmowic ze piramidy schodkowe czy lamane to wczesne projekty a uwienczeniem byly piramidy w Gizie a jezeli owe piramidy schodkowe i lamane to nieudane nasladownictwo tego co jest w Gizie? Pozwiedzalem Egipt dosyc intensywnie i nie zobaczylem progresu cywilizacyjnego. Przedstawiano mi to jedne to drugie ruiny i twierdzono ze te to z okresu panstwa starego a te z nowego ale przeciez czesc tych ruin dzielily tysiaclecia a wygladaly zasadniczo tak samo czy to nie dziwne? Czy nie jest dziwne ze przez 1500 lat obrabia sie kamien dokladnie tak samo? Przeciez budownictwo bylo dla Egiptu wazne. Czy przed Egiptem i Sumerem faktycznie nie bylo cywilizacji? Dziwne dla mnie jest ze pewne nazwijmy to grupy ludzkie wykazuja calkowita stagnacje cywilizacyjna. Czy nie jest dziwne ze np. plemiona z Amazonii dalej bawia sie w luki i strzaly? Przeciez zamieszkuja tamte tereny zapewne tak dlugo jak my Europe. Co powoduje owe skoki cywilizacyjne? Co jest faktycznym motorem tego ze mamy internet? Od takich pytan nie da sie uciec. Czy nasza cywilizacja przetrwa? Nie upadnie jak wszystkie i zostanie po niej mniej niz po Egipskiej bo nie jest z kamienia tylko teraz made in china ale nie tu jest problem. Mozliwe ze przed Egiptem bylo cos podobnego do naszej plastikowej cywilizacji upadlo a przez tysiaclecia rozsypalo sie w pyl a Egipt byl tylko spadkobierca resztek tego co ocalalo. Malo to indian chodzi po lowac z lukiem w koszulkach z napisem „I NY „? W pewnej debacie byla mowa o kulcie cargo. Co za roznica czy plemie ma 100 osobnikow czy miliony? Widzialem relief z Dendery owa zarowke i wiem jedno ze swiatynia obecnie tam stojaca zostala zbudowana na poprzedniej co chyba nie jest dziwne bo sami budujemy na czyms co istnialo dajmy na to w sredniowieczu warto wiec porownac reliefy ze swiatyni nadbudowanej do tego co przetrwalo w „piwnicach ” technike wykonania itd. Pytan jest wiele a ja tak moge bez konca. Pozdrawiam i czekam na kolejne paralaksy.
       P.s. Fajnie by bylo gdyby znalazlo sie miejsce na dlugie teksty i moze jakis mail ?

      • I jeszcze jedna sprawa dotyczaca Egiptu . Wszyscy wiedza i podniecaja sie tym jak zbudowano wielka piramide ale przeciez ona sama tam nie stoi 😉 Co z pozostalymi ? Jak je zbudowano i co jest w srodku ? Ja bylem w srodku a bylo to ze 30 lat temu wiec aby tam wejsc wystarczylo kilka dolarow i odpowiedni czlowiek jako przewodnik i wydaje mi sie ze teoria doniczki w wypadku akurat tych piramid nie jest znow taka zla 😉 Mam pewna teorie dotyczaca tych piramid i zwiazana z uciekajaca cywilizacja ale to chyba nie miejsce aby sie rozpisywac w kazdym razie moim zdaniem swinksa jak i piramidy nalezy traktowac jako kompleks . Co do uciekajacej cywilizacji to czy bedeac dajmy na to jej przedstawicielem z nieograniczona suma kasy uciekalby pan w kosmos ze swiadomoscia ze zeglowac to sobie beda inni ? Czy raczej lepiej byloby wyslac w kosmos cala reszte a sobie zostawic przyjemnosc zmagania sie z wiatrem i falami ?
       Gdzie paralaksa ! Malzonak sie niepokoi !

  • Sfinks nie może być tak stary(3,5 mln lat) bo jest zrobiony z piaskowca…i na moją wiedzę to w kilkanaście tysięcy lat został by piaskiem w tym klimacie. Widoczne fałdy na pewno powstały przez deszcze i wiatr;możemy to porównać z innymi naturalnymi piaskowcami warstwowymi.

   • …chyba się rabnąłem, Sfinks jest z wapienia…ale dopiero co oglądałem poważny materiał o tym i twierdzono że to piaskowiec,może był błąd w tłumaczeniu.

 • No, ale to o co pyta Sir Artorias wcale nie jest naiwne, jest ciekawe. To pytania człowieka, który sam przyznaje, że nie zna historii Sfinksa, ale poprzez takie pytania próbuje zmierzyć się z tą historią i zmierzyć się ze zdrowym rozsądkiem: zupełnie mnie nie dziwi to, że data 800 tys. lat wydaje się komuś absurdalna (choć nie tak znowu stara, żeby szukać tam dinozaurów 😉 ), ba taką musi się komuś zdawać, kto wychowany jest nie tylko w akademickiej, ale i nieakademickiej wersji historii.
  To pytanie Sir Artoriasa w zmienionej wersji brzmi tak: „czy Sfinks w całości jest Sfinksem”? Jest czy nie jest? Ma łapy, ma „tułów”. Na pewno? Ja nie wiem, pytam się tylko. Czy może ten tułów i te łapy to – powiedzmy – przypadkowo wyglądająca skała, na której zdolny i z dużą wyobraźnią starożytny artysta osadził głowę? I wtedy wszystko się zgadza: skały mają 800 tys. lat, głowa ma 5 tys. I zagadka rozwiązana 😛
  Nie zrozumcie mnie źle – niczego tu nie chcę udowadniać. Jeżeli Sfinks w całości jest rzeźbą, to uważam, że ci dwaj badacze przygotowali całemu naukowemu establishmentowi niezły bigos. Nie ma powodu, by nie wierzyć naukowym ustaleniom. Są one tak samo wartościowe, i przedstawiają tak samo prawomocną grupę dowodów jak te, które mówią, że Sfinks ma 5000 lat. I tu właśnie leży problem nauki. W metodzie naukowej. Dlatego tworzą się takie paradoksy, że wg jednych Sfinks ma tyle, a wg innych aż tyyyyyleeee lat. I wszyscy mają „rację”. A jednocześnie jest paradoks, bo tu jest „albo-albo” Albo „ma tyle”, albo „ma tyle ” lat.

  Nauka na takie paradoksy ma jedną odpowiedź od zawsze: brzytwa Ockhama. Nie mnożyć bytów ponad potrzebę. Skoro można wyjaśnić wiek Sfinksa na 5000 lat, to nie ma potrzeby, uważać, że ma on 800. 000 lat, nawet jeżeli jest to ugruntowane w dowodach.

  • Dokładnie o to chodziło 🙂 Panowie z Ukrainy, owszem naukowymi metodami zbadali „cielsko” Sfinksa które wykazało,że te całe jego zniszczenie wskazuje na pradawny wiek…ale tylko tułowia. Zarówno głowa jak i łapy są przecież znacznie młodsze i nie wykazują takich zniszczeń. Tak naprawdę nawet nie wiadomo,czy wcześniej domniemana głowa Chefrena była głową lwa czy też może przedstawiała Anubisa,,,a może była tylko fragmentem wapiennej skały,którą Egipcjanie obrobili. A wapień,który składa się z kalcytu, da się obrobić miedzianymi narzędziami. Więc tak jak piszesz Marcin, jeżeli Sfinks w całości jest rzeźbą to jest bezprecedensowe odkrycie…ale jeżeli część,którą badali naukowcy to zwykła skała,to nic nam to nie udowadnia. Oczywiście dochodzą do tego takie ciekawe rzeczy jak np otwory w sfinksie które prowadzą do jakiś komór pod ziemią,która pewnie składa się z twardzszej skały niezdolnej do cięcia przez brąz. Pytanie też może brzmieć czemu jeden szyb jest na grzbiecie? Jak ludzie tam się dostawali, czy mieli jakieś drewniane rampy, schody, drabiny? Pytania można mnożyć i mnożyć,ale póki bada się takie starocie jak -Sfinks, Piramidy czy „nasze” ulubione Tepe 😉 -jedną metodą to mamy jeden wynik, który trzeba konfrontować z innymi wynikami,a tutaj powstają sprzeczności jak w przypadku Wielkiego Sfinksa 🙂

 • A to nie jest tak,że tak naprawdę Sfinks to tylko głowa dorobiona znacznie później? To znaczy, mogła tam istnieć skała od wieków, która erodowała za sprawą różnych czynników,a potem cywilizacja Egiptu dorobiła do tej skały twarz i łapy, potem zbudowali świątynię z tych kamieni,które być może leżały obok sfinksa,bo odpadały wielkie fragmenty z niego(a raczej ze skały) przez te wszystkie lata erozji. A potem…potem piasek zasypał to znowu po upadku starego,czy tam nowego raczej Egiptu. Nie jestem zagłębiony w historię powstanie Sfinksa,ale jak patrze na to teraz okiem laika,to tylko „tułów” wygląda staro i dość naturalnie. Głowa wygląda jakby była zrobiona znacznie później,a łapy…przy nich mańdrowali i grecy i współcześni zacni naukowcy,którzy chcą rekonstruować każdy zabytek megalityczny przez co zacierają bardzo często ślady. BTW na ostatnim zdjęciu czubek piramidy wygląda inaczej niż czubek z drugiego zdjęcia? Czym jet to spowodowane? Kradzieżą kamieni, niszczeniem na przestrzeni tych paru-set lat?

  • Chodzi o to, że gdyby Sfinks miał 5000, no góra 7500 lat to te wżery od piasku byłyby także na głowie. Nie mogły powstać w takiej formie w tysiąc lat. Tymczasem na nowo przekuta głowa Sfinksa mająca conajmniej 4500 lat nie wykazuje żadnych oznak zniszczenia wiatrem i piachem. Nawet kiedy cało Sfinksa było zasypane piachem jego głowa wystawała na zewnątrz i wygląda znacznie lepiej niż reszta.

   • No,ale przecież Sfinks jest wyrzeźbiony ze skały która już tam była.Więc w jaki sposób sugeruje to,że ludzie wyrzeźbili go setki tysięcy lat temu? To tak jakby w górskich skałach, zerodowanych przez tysiące lat, ktoś wyrzeźbił coś,a naukowcy by przyszli, zbadali wiek skał i stwierdzili,że jak skała ma np 400 tysięcy lat to wtedy coś tam było wyrzeźbione. A głowa Sfinksa skoro były robiona na nowo duuuużo później niż reszta posągu to oczywiste jest,że nie będzie miała takich zniszczeń. I to całe twierdzenie,że jak Sfinks był zasypany to nie mógł ponieść zniszczeń,no ale przecież piasek na pustyni się przemieszcza, nie stoi w miejscu. Wydmy które 10 lat temu były obok jakieś tam oazy, teraz są przesunięte,a to ogromny ciężar i dochodzi do tego ciśnienie,więc być może kolejne uszkodzenia były sprawką tego całego piachu,który zalegał na posągu,a że głowa wystawała to nie doznała takich uszkodzeń. Ja wiem,że jeśli uznamy oficjalny wiek Sfinksa to nie ma możliwości,żeby przez taki czas doznał takich uszkodzeń w czasie kiedy głowa nie doznała żadnych.no ale można jeszcze wyjaśnić to,że skoro przez długi czas tylko głowa wystawała to tak jak pisze, ciężar pustynnego piachu zrobił swoje,a po drugie głowę można było konserwować co jakiś czas(pytanie kto miałby to robić). Mnie tylko chodzi o to,że twierdzenie,iż dużo starszy wiek Sfinksa=dużo starsza cywilizacja jest trochę na wyrost. No źle rozumuję? Bo juz sam nie wiem :/

    • Tych dwóch facetów przedstawia jedynie tok swojego rozumowania na bazie geologii. Obaj są ekspertami w tej dziedzinie i posługują się danymi naukowymi. Oczywiście tworzy to pewne konsekwencje takiego twierdzenia. Człowiek żyjący 800 tys lat temu i tworzący wyrafinowaną cywilizację? Tak jak piszesz – brzmi trochę na wyrost. Ale tylko na pierwszy rzut oka. Akademia kurczowo trzyma się swoich pozycji nie chce popuścić w tej sprawie – zresztą tak jak w wielu innych. Pisałem już o latach spędzonych w szkole i praniu mózgu, które ma zabić krytykę „naukowych” dogmatów. To sprawia, że nasza głowa zamyka się na takie odkrycia uznając, że są na wyrost. Spójrz na siebie – szukasz jakiegokolwiek innego wytłumaczenia, żeby tylko nie było to na wyrost… Jeśli własną teorię z piaskiem udowodnisz na gruncie geologii myślę, że stworzy to zdrowa dyskusję z Maniczewem i Parhomienką. Jeśli jest to gdybanie to gdybaniem pozostanie… Ciekawe jest to, że świat „naukowy” zignorował tę hipotezę ( tak! jest to wciąż hipoteza – nie trzeba o tym zapominać), nabrał wody w usta i udaje, że nic się nie stało.
     A cofając się w historii o 800 tys. lat – kogo tam spotkamy oprócz dinozaurów? Jeśli nie człowieka to nie możemy wykluczyć, że na naszej planecie mieszkał ktoś przed nami. Sumeryjskie i egipskie (!) mity są pełne takich historii, których nauka nie chce wziąć poważnie pod uwagę uważając, że starożytni nie robili nic innego tylko całymi dniami wymyślali bajeczki…

Comments are closed.